Pracownia artystyczna wykonuje:

- odlewy artystyczne,

- rzeźby galeryjne,
- kopie dzieł sztuki,
- tablice, medale, statuetki,

- wyroby rzemiosła artystycznego,
- rekonstrukcje dawnych odlewów (krzyże, świeczniki, kandelabry) dla muzeów i kolekcjonerów prywatnych,
- konserwacje zabytków metalowych (krzyży nagrobnych, latarni miejskich),

- małą architekturę miejską i ogrodową,

- pamiątki.

ERARIUS - PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu i współpracy z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i przedsiębiorstwami prywatnymi pracownia może pochwalić się wieloma realizacjami. Posiada również stałych partnerów, którzy zapewniają profesjonale konsultacje konserwatorskie i metaloznawcze. Pracownia obecna jest na targach i konferencjach naukowych, dzięki czemu podąża za współczesnymi trendami w technologii odlewniczej, z równoczesnym szacunkiem do tradycji i sprawdzonych technik odlewniczych.

Doświadczenie:

1

2

Pracownia artystyczna Erarius wykonuje odlewy artystyczne ze stopów miedzi techniką odlewniczą.

Dzięki wykorzystaniu metody wytapianych modeli, możliwe jest wykonanie odlewów precyzyjnych wysokiej jakości z zachowaniem wiernego odwzorowania modelu. Technika ta zapewnia również dużą gładkość powierzchni i powtarzalność w odlewach seryjnych.